Pro přihlášení na Jedlouvou se prosím přihlašte ke svému účtu.

Soustředění na Jedlové letos proběhne ve stanoveném termínu od 8. do 15. srpna. Současná hygienická opatření konání soustředění umožňují. Jeho průběh bude podobný jako v předchozích letech s několika drobnými změnami.

Zde jsou detailní instrukce:

1.    Při nástupu budou muset všichni účastníci nebo jejich zákonní zástupci odevzdat:
a) prohlášení o bezinfekčnosti s datem nástupu (verze pro děti, verze pro dospělé)
b) fotokopii průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny – pokud je pro Vás problém pořídit kopii, může být originál, kopie je však praktičtější.
c) vyplněnou a podepsanou přihlášku, pokud nebyla odevzdána trenérovi již dříve.
d) vyplněné a podepsané prohlášení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky, pokud nebylo odevzdáno trenérovi již dříve.
e) doklad o zaplacení, pokud nebyl odevzdán trenérovi již dříve.
f) léky a rozpis jejich užívání – pokud dítě užívá nějaké léky, prosíme o přesný rozpis užívání a léky v dostatečném množství. Odevzdejte všechny léky (i ty zdánlivě neškodné jako paralen nebo brufen). Děti v průběhu tábora nesmí mít u sebe žádné léky a musí si pro ně samy chodit ke zdravotníkovi, který jim je bude vydávat dle rozpisu.
Tyto dokumenty a léky, prosím, vložte do obálky označené čitelně jménem dítěte.

2.    Všem účastníkům bude při nástupu změřena teplota, abychom zamezili účasti nemocných, kteří by o svém onemocnění ještě nevěděli.

3.     Prosím, vezměte si s sebou alespoň tři roušky. Jedná se pouze o preventivní opatření, jejich nošení v rámci soustředění nebude za normálních okolností vyžadováno.

4.    Navrácení dokumentů dětem – v poslední den soustředění rozdá zdravotník dětem veškerou dokumentaci (mimo prohlášení o bezinfekčnosti). Děti si vše přibalí do svého zavazadla. Pokud si děti z nějakého důvodu dokumentaci nepřeberou, zůstane půl roku uložena a následně bude skartována. 

5.    V průběhu soustředění nebudou povoleny návštěvy. Návštěvou se myslí kdokoli, kdo se oficiálně nepřihlásil na soustředění a/nebo neabsolvoval vstupní proceduru.  . 

V případě nejasností, dotazů nebo problémů se obraťte na svého trenéra.

 

Jedlová je letní soustředění klubu SHIN-KYO. Kromě dvou až třífázového tréninku se můžete těšit na následující aktivity:

  • Lezení na cvičné horolezecké stěně
  • Sjíždění sjezdovky na terénních tříkolkách
  • Koupání, souboje na kládě nad vodou
  • Míčové hry (fotbal, volejbal)
  • Slackline, lanovka, běhání na gumě...
  • Táborák (a možná i bojovka, ale kdo ví...)
  • Zkoušky a soutěž v kata
  • Páteční grilování s rodiči a přáteli