Případně můžete složit hotovost v Komerční bance nebo platit bezhotovostním převodem, obojí na:

Účet číslo 19-1386370227/0100, Komerční banka, a. s., pobočka RK

Variabilní symbol: vaše rodné číslo bez lomítka (např. 8409051087)

Specifický symbol: 

  • Plná platba: roční 101pololetní 1021 v prvním a 1022 v druhém pololetí
  • Sleva „2-3 z rodiny“: roční platba 104, pololetní 1041 v prvním a 1042 v druhém pololetí
  • „Rodina“: roční platbu možno rozdělit až do třech plateb jdoucích měsíčně za sebou první platba 108, druhá platba 1081, třetí platba 1082
  • Měsíční platba: 103+číslo měsíce (např. platba za září 1039, platba za listopad 10311)

Kopii dokladu o zaplacení je třeba donést trenérovi. (Slepované výpisy účtu nejsou adekvátní doklad!)

Platit lze hotově v bance, převodem, trvalým příkazem apod., avšak VŽDY MUSÍTE DONÉST DOKLAD NEBO KOPII DOKLADU O PLATBĚ (vydaný bankou, nebo s elektronickým podpisem banky - internetbanking).

Ve vlastním zájmu, prosíme, zadávejte správný variabilní a specifický symbol platby, aby platby mohly být spárovány s vaší osobou a předešlo se zbytečným nedorozuměním. 

  Výše příspěvků

Plná cena

2-3 z rodiny*

Rodina**

  Roční

3 300 Kč

2 850 Kč

9000 Kč

  Pololetní

2 100 Kč

1 950 Kč

---

  Měsíční

550 Kč

---

---

  Jednotlivá hodina

80 Kč

---

---

* Lze uplatnit, pokud jsou v klubu 2-3 členové jedné rodiny. Každý ze členů rodiny zaplatí uvedenou částku (členem rodiny se myslí rodič, sourozenec nebo syn/dcera).
**Roční příspěvek za celou rodinu (dva rodiče + neomezený počet jejich dětí). Platbu je možno rozložit až do třech plateb jdoucích měsíčně za sebou.

Za docházku na tréninky a za účast na brigádách je možné získat slevy na příspěvky v příští sezóně (slevy se počítají z plného příspěvku, v případě rodinných plateb budou slevy poměrně kráceny):

Docházka - tréninky

Sleva na příští rok

98 %

 1 200 Kč

95 %

1 000 Kč

90 %

800 Kč

85 %

600 Kč

80 %

400 Kč

   

Odpracováno – brigády

Sleva na příští rok

20 hodin

 1 200 Kč

10 hodin

600 Kč

  • Na brigády je třeba se přihlásit nejméně 7 dní předem. Pokud se přihlásíte a bez omluvy se na brigádu nedostavíte, zvyšuje se vám počet hodin potřebný k získání slevy o dvě hodiny.
  • Neúčast na tréninku/ brigádě se omlouvá, pokud ji způsobila nemoc potvrzená lékařem nebo zaměstnání. V jiných případech pouze výjimečně na základě posouzení trenérem.
  • Přihlašovat se na brigády a kontrolovat si docházku lze na adrese http://dochazka.shin-kyo.cz/
  • Za správnost docházky zodpovídá trenér dané skupiny.