Členský příspěvek je poplatek za členství ve spolku, nikoliv za souhrn jednotlivých hodin. Ceny se při předčasném ukončení členství nekrátí.
Členstvím ve spolku vznikne právo na účast na kterémkoli tréninku našeho spolku zdarma a právo na účast na kterékoli akci našeho spolku po zaplacení poplatku za účast, pokud je stanoven.

Po zaplacení přineste trenérovi doklad o zaplacení k nahlédnutí. 

Na výběr máte ze tří variant základního členství: *

 • Roční (školní rok)
 • Pololetní (pololetí školního roku)
 • Měsíční 

* platí pro skupiny v ceně jednotného členství (Aikido, Karate, Sportovní příprava dětí, Kondiční trénink, Kondiční box), ostatní tréninkové skupiny dle tarifu konkrétních skupin

Dlouhodobé členství je cenově zvýhodněno, což podporuje aktivní, pravidelný a dlouhodobý přístup. 

Můžete složit hotovost v Komerční bance nebo platit bezhotovostním převodem, obojí na:

Účet číslo 19-1386370227/0100, Komerční banka, a. s., pobočka RK

Variabilní symbol: vaše rodné číslo bez lomítka (např. 8409051087)

Specifický symbol: 

 • Plná platba: roční 101pololetní 1021 v prvním a 1022 v druhém pololetí
 • Sleva „2-3 z rodiny“: roční platba 104, pololetní 1041 v prvním a 1042 v druhém pololetí
 • „Rodina 4+“: roční platbu možno rozdělit až do třech plateb jdoucích měsíčně za sebou první platba 108, druhá platba 1081, třetí platba 1082
 • Měsíční platba: 103+číslo měsíce (např. platba za září 1039, platba za listopad 10311)

Kopii dokladu o zaplacení je třeba donést trenérovi. (Slepované výpisy účtu nejsou adekvátní doklad!)

Platit lze hotově v bance, převodem, trvalým příkazem apod., avšak VŽDY MUSÍTE DONÉST DOKLAD NEBO KOPII DOKLADU O PLATBĚ (vydaný bankou, nebo s elektronickým podpisem banky - internetbanking).

Ve vlastním zájmu, prosíme, zadávejte správný variabilní a specifický symbol platby, aby platby mohly být spárovány s vaší osobou a předešlo se zbytečným nedorozuměním. 

  Výše příspěvků

Plná cena

2-3 z rodiny*

Rodina 4+**

  Roční

3 700 Kč

 sleva 800 Kč

sleva 1500 Kč

  Pololetní

2 250 Kč

sleva 200 Kč

sleva 200 Kč

  Měsíční

650 Kč

---

---

  Jednotlivá      hodina

---

---

---

* Lze uplatnit, pokud jsou v klubu 2-3 členové jedné rodiny. Každý ze členů rodiny může na svou platbu uplatnit uvedenou slevu (členem rodiny se myslí rodič, sourozenec nebo syn/dcera). Platba za všechny členy rodiny se posílá najednou.
**Lze uplatnit pokud je v klubu 4 a více členů jedné rodiny. Každý ze členů rodiny může na svou platbu uplatnit uvedenou slevu (členem rodiny se myslí rodič, sourozenec nebo syn/dcera). Platbu je možno rozložit až do třech plateb jdoucích měsíčně za sebou.

Za docházku na tréninky a za účast na brigádách je možné získat slevy na příspěvky v příští sezóně (slevy se počítají z plného příspěvku, v případě rodinných plateb budou slevy poměrně kráceny):

Docházka - tréninky

Sleva na příští rok

98 %

 1 200 Kč

95 %

1 000 Kč

90 %

800 Kč

85 %

600 Kč

80 %

400 Kč

   

Odpracováno – brigády

Sleva na příští rok

20 hodin

 1 200 Kč

10 hodin

600 Kč

 • Na brigády je třeba se přihlásit nejméně 3 dní předem. Pokud se přihlásíte a bez omluvy se na brigádu nedostavíte, zvyšuje se vám počet hodin potřebný k získání slevy o dvě hodiny.
 • Neúčast na tréninku/ brigádě se omlouvá, pokud ji způsobila nemoc potvrzená lékařem nebo zaměstnání. V jiných případech pouze výjimečně na základě posouzení trenérem.
 • Přihlašovat se na brigády a kontrolovat si docházku lze na adrese http://dochazka.shin-kyo.cz/
 • Za správnost docházky zodpovídá trenér dané skupiny.

Sčítání slev
Jednotlivé slevy se sčítají, maximální celková výše slevy je však 70 %. To znamená, že i když bude součet Vašich slev např. 90 %, můžete uplatnit slevu ve výši maximálně 70 %. 

Uplatnění slev je dobrovolné. Pokud chcete podpořit klub, můžete se některých, nebo i všech slev vzdát.