• Karate je jedním z nejrozšířenějších bojových umění. 
  • Vzniklo na Okinawě odkud se nejprve rozšířilo do Japonska a následně do celého světa.
  • Sebeobrannou strategií karate je protiútok silnou technikou, která byla v tradičním podání vedena na vitální body lidského těla.
  • Karate dává přednost technikám rukou před kopy.
  • Nabízí zlepšení fyzické kondice a získání základních sebeobranných návyků.
  • V moderním karate je velmi populární sportovní pojetí s řadou soutěží od okresních přeborů po mistrovství světa.
  • Zdrojem informací pro karate v našem klubu jsou především shihan Ondřej Musil (7. dan) a shihan Steve Rowe (8. dan).


wado.png (262 KB)

   karate.jpeg (139 KB)

Karate v SHIN-KYO

Karate se v Rychnově cvičilo od osmdesátých let a někdejší Karate club byl přímým předchůdcem dnešního SHIN-KYO. V původním Karate clubu se provozovalo Shotokan Ryu, které bylo a je nejrozšířenější školou karate u nás. V polovině devadesátých let postupně celý klub přešel na styl Wado Ryu, který se zde cvičí dodnes.

Za téměř třicet let prošly tréninky karate stovky lidí, z nichž někteří dosáhli nemalých úspěchů. Čtyři členové klubu se propracovali až k černému pásu. Klub měl po celou dobu své zástupce na soutěžích a ti pravidelně přiváželi medaile z národního poháru i mistrovství republiky svazu Shi Kon Budokai. Závodníci SHIN-KYO se dostali i za hranice. Klub měl svá želízka v ohni také na mistrovství Evropy nebo otevřeném mistrovství Slovenska.

Trenéři i jejich svěřenci se několikrát ročně účastní národních a mezinárodních seminářů, kde čerpají nové poznatky a inspiraci. V současnosti je hlavním zdrojem informací britský instruktor Steve Rowe a jeho žák Martin Gatter, kteří přijíždějí každé léto na týdenní seminář na Jizerce. Steve Rowe navíc dvakrát ročně zavítá do Jablonce nad Nisou na dvoudenní víkendové akce.

CDE7E181-1C5B-4772-B53A-02747A5F4C02.jpeg (151 KB)   6B0D9E17-C4C9-46E4-9A8E-903C4C808C2C.jpeg (160 KB)

Historie karate

Pátrání po původu karate nás zavádí na ostrov Okinawa ležící v souostroví Ryukyu na okraji Východočínského moře. Zde se zformovalo bojové umění karate, které vychází z čínského Kempa (Kung Fu), jež dalo základ i mnohým dalším bojovým uměním.

V 15. století byla tři do té doby existující okinawská království sjednocena pod vládou dynastie Sho. Koncem 15. stol. zde však došlo k vojenským nepokojům a vládnoucí dynastie byla svržena a nahrazena novou se stejným jménem. Nový král Sho Shin královským ediktem zakázal nošení zbraní všem bez výjimky. (V podstatě totéž nastalo koncem 16. století i v Japonsku, kde byl vydán tzv. "Mečový edikt"). Dalším opatřením nového panovníka bylo zadržení zástupců šlechty na hradě Shuri, kde byly také uzavřeny všechny zbraně. Když pak roku 1609 zabralo Okinawu Japonsko, stávající zákony zůstaly v platnosti. Za těchto okolností se stalo životní nutností Te - bojové umění. Okinawská šlechta vyvíjela styl boje beze zbraně a obyčejní lidé začali přetvářet nástroje obyčejné denní potřeby na zbraně. V té době vzniklé umění Te bylo spojením okinawského bojového umění a čínských stylů.

V soudobém Karate se vyskytují vlivy celé jihovýchodní Asie. V 19. století se pro bojová umění užíval název Tchangte "čínské ruce". V té době se začaly formovat tři hlavní styly: Shurite, Nahate, Tomarite. Na konci 19. stol. se Shurite a Tomarite spojilo pod společný název Shorin Ryu - styl ohebné borovice. Nahate bylo přejmenováno na Goju Ryu "tvrdou a měkkou školu". Shorin Ryu se přitom ještě dělí na další styly. Existují navíc existují styly, které oba dva směry kombinují. Nejvýznačnějším z nich je Shito Ryu. Hlavní styly, směry Karate, které jsou v současné době pěstovány v Japonsku a které jsou i oficiálně sdruženy ve světové organizaci Karate WKF jsou : Wado Ryu, Shotokan Ryu, Shito Ryu, Goju Ryu.

V klubu SHIN-KYO se v současnosti cvičí styl Wado Ryu, který vznikl poté, co se v roce 1939 setkal mistr Ju Jutsu, školy Shido Yoshin Ryu, Hironori Otsuka s mistrem Gichinem Funakoshim. Zkušený Otsuka rychle rozpoznal hodnotu okinawského bojového umění a stal se Funakoshiho žákem. Později vytvořil skloubením těchto dvou unikátních bojových umění styl, který nazval "cestou" harmonie. Je to extrémně jemný a měkký styl.

Karate kata

Nejvyšší formou výcviku v tradičním Karate je cvičení forem - kata. Těmito formami – kata - byly ve vojenské kastě, jako tajná věda, předávány styly Karate z jedné generace na druhou. Se zrušením feudálního zřízení, se toto tajné bojové umění rozšířilo dále. Katy, původně vyvinuté starými mistry Okinawy po dlouhém tréninku, jsou duší Karate.

Liší se od stínového boxu, neboť každá kata je sérií základních pohybů prováděných podle vzorových pozic a směrů. Kata učí studenta rozmanitým technikám a jejich použití v různých situacích. Karate kata zahrnují dlouhé sekvence krytů, kopů, úderů, hodů a jiných pohybů. Účel tréninku kata je vícenásobný. Učí žáka stabilitě, koordinaci, prostorové orientaci, načasování, správnosti technik. Je v nich zakódována strategie a taktika boje.

Wado Ryu jich zná 16, Goju Ryu 13, Shotokan Ryu 26. Význam kata je však daleko hlubší. Kata poskytuje možnost dosažení duchovních cílů prostřednictvím fyzického cvičením. Tento cíl je překonání sebe sama. V kata soupeří člověk pouze s imaginárními soupeři, kteří jsou vlastně synonymem vlastního ega. Po čase cvičení, kdy žák dojde do stadia, kdy je schopen provádět kata, aniž by na ně myslel, dosahuje cíle. Vyšším smyslem kata, z hlediska metodiky nácviku, není konkrétní aplikace pohybu, nýbrž pochopení principu pohybu.