« Seznam novinek

Ve dnech 6.-8. března mělo naše dojo to obrovské štěstí a čest, že mohlo uspořádat mezinárodní seminář s jedním z nejlepších světových učitelů aikido. Svou návštěvou nás poctil a o své bohaté zkušenosti se s námi podělil shihan Robert Mustard z Kanadského Vancouveru, držitel 8. danu. V rámci semináře proběhlo celkem devět hodin tréninku, na který účastníci z celé republiky i ze zahraničí jen tak nezapomenou. Věhlasného učitele přišla do našeho dojo osobně přivítat paní místostarostka Mgr. Jana Drejslová, která mu předala pamětní medaili města Rychnova. Průběh semináře přijela natočit Česká televize.

V sobotu 7. března se v Pelclově divadle konal 2. ples SHIN-KYO, který byl společenskou částí semináře. Na plese hrála skupina Koplaho Band a v rámci doprovodného programu jsme zhlédli autorskou módní přehlídku Zdeňky Zachariášové a taneční vystoupení skupiny Inkeepers. Kromě Roberta Mustarda přijal naše pozvání na ples také hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D., který v úvodu plesu pronesl několik slov, vyjádřil svou podporu našemu klubu a poděkoval za naši činnost, čehož si velmi vážíme. 

Uspořádání mezinárodního semináře a plesu by nebylo možné bez podpory a pomoci celé řady lidí. Chceme proto poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a organizace a jakýmkoli způsobem přiložili ruku k dílu. Jmenovitě chceme poděkovat svazu Shi Kon Budokai ČR a Ondřeji Musilovi za pověřením uspořádáním semináře a pomoc s jeho uskutečněním. Dále děkujeme městu Rychnov nad Kněžnou, které bylo partnerem obou akcí, paní místostarostce Mgr. Janě Drejslové, která nad nimi převzala záštitu, a Královéhradeckému kraji, který seminář rovněž významně podpořil.