« Seznam novinek

S ohledem na uvolnění protiepidemických opatření otevíráme od pondělí 18. 5. 2020 v omezené míře naše dojo, a to za podmínek splňujících nařízení vlády. Od 18. 5. začnou probíhat tréninky skupin TAI CHI CHUAN, TAI CHI CHUAN NÁBOR, KONDIČNÍ CVIČENÍ, KONDIČNÍ BOX a AIKIDO (upravený trénink bez kontaktu).

Podmínky jsou následující:

  • Na všechny tréninky se bude nutné přihlásit v docházkovém systému.
  • Budou-li přihlášení méně než 4 lidé, trénink se konat nebude.
  • Počet účastníků bude omezen na 10.
  • Tréninky budou začínat o 10 minut později a končit o 10 minut dříve, aby se jednotlivé skupiny nesetkávaly a v halách se stihl vyměnit vzduch.
  • Nebude možné používat sprchy ani šatny.
  • POZOR! Tréninku se mohou zúčastnit pouze členové, u kterých se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky infekčního virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Svou účast na trénincích zvažte s ohledem na svůj zdravotní stav a podmínky provozu klubu.

V případě nejasností a dotazů kontaktujte svého trenéra. Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky a docházkový systém.