« Seznam novinek

Přehledný souhrn pravidel a omezení platných od 1. 9. 2021
Zdroj: Česká rada dětí a mládeže 

 
S nástupem nového školního roku aktualizujeme koronavirová opatření pro běžnou spolkovou činnost (schůzky, výpravy, vzdělávací akce).
Hlavní novinky ve zkratce:
  • Prokazování bezinfekčnosti není třeba pro akce do 20 osob.
  • Platnost antigenního testu se pro potřeby volnočasových a spolkových aktivit prodlužuje ze 72 hodin na 7 dnů.
Základní pravidla:
  • Střediska, oddíly, skupiny musí vést evidenci účasti na setkáních (musíme být schopni uvést, kdo a kdy byl přítomen, a jak jej kontaktovat) a uchovávat ji nejméně 30 dnů.
  • Bez prokázání bezinfekčnosti se mohou scházet skupiny nejvýše 20 osob (bez ohledu na věk), a to uvnitř i venku.
  • Je možné pořádat akce do počtu 1000 osob (uvnitř) nebo 2000 osob (venku).
  • Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění covid-19. Každá osoba, s výjimkou dětí do 6 let, musí pro účast na akci pro 20 a více osob doložit svoji bezinfekčnost (viz níže). Osobě, která nesplní uvedené podmínky, jednotka neumožní účast na setkání.
Více: http://crdm.cz/.../koronavirova-pravidla-pro-spolkovou.../
Doporučujeme upřednostňovat aktivity venku před aktivitami uvnitř, pro jakkoli velké skupiny.
Za přípravu pravidel děkujeme Petrovi Permimu Vaňkovi, místostarostovi organizace Junák - český skaut