« Seznam novinek

V sobotu 11. 3. 2023 se konalo první letošní „Cvičení rodičů s dětmi“. Akce nebyla určena pouze pro členy klubu, ale byla otevřena i široké veřejnosti. Rodiče se zde trochu netradičně sešli na tatami se svými dětmi, aby si společně zacvičili. V některých složitějších cvicích pomáhali rodiče dětem, v jiných zase korigovaly děti cvičení svých rodičů. Kromě jednodušších aktivit ve skupině nebo ve dvojici dítě-rodič byly připraveny i dvě opičí dráhy, které zahrnovaly třeba chůzi po slackline nebo ručkování po žebříku. Celkově byla akce koncipována tak, aby kromě společně stráveného času a nových zážitků získali rodiče tipy a návody na to, jak mohou sami doma se svými dětmi pracovat na jejich přirozeném pohybovém rozvoji. Na konci byl čas i na dotazy a posezení v naší klubovně.