« Seznam novinek

Ani v letošním roce se činnost našeho klubu neomezí pouze na pravidelné tréninky. Podobně jako vloni budeme i letos pořádat čtyři víkendy pro naše členy i širokou veřejnost. První z těchto Víkendovek v SHIN-KYO proběhne v sobotu 18. února od 14:00. Její název bude DĚTI I RODIČE V POHYBU II. Účastníci si protáhnou tělo, vyzkouší svoji sílu, obratnost a otestují fyzickou kondici během veselého lumpačení a sportovních her. Poté bude pro děti připraven zábavný program a pro rodiče beseda na téma 10 MINUT POHYBU S DĚTMI PRO ZDRAVÍ KAŽDÝ DEN. Téma besedy bude volně navazovat na předvánoční povídání o správném držení těla a o tom, jak doma podporovat správné pohybové návyky dětí.