« Seznam novinek

Představy, které ve většině lidí vyvolá čínský výraz „tai-chi chuan", se asi stěží dají popsat českými slovy bojové umění. Často jsou představy o tai-chi zahaleny tajemným závojem, který vzbuzuje dojem něčeho magického. Zde ovšem záleží na tom, co rozumíme pojmem magie.  Pokud byste nikdy neviděli mobilní telefon a ani o něm nikdy neslyšeli, bude vám fakt, že na vás někdo mluví z Austrálie prostřednictvím malé krabičky, do níž nevedou žádné dráty, připadat jako jasný důkaz působení magických sil. Podobně je tomu s tai-chi. Můžete vidět lidi, kteří se navzdory vážně poškozeným kolenům ladně pohybují při cvičení tohoto bojového umění. Jednoduché a pro mnoho lidí lehko stravitelné vysvětlení je, že pohyby tai-chi mají magickou moc a dokáží zázračně vyléčit zničené klouby. Ve skutečnosti však správně prováděné cvičení tai-chi „obchází" klouby a ty jsou při cvičení jen minimálně zatěžovány. Namísto toho se zapojují a posilují svalové skupiny kolem těchto kloubů. Samozřejmě není snadné správného provedení pohybů dosáhnout a vyžaduje to čas a velké úsilí. Proto je jednodušší svést vše na magii. Stejně tak známé videozáznamy starých mistrů, kteří vsedě na židli nepatrným pohybem ruky a s naprostou lehkostí odhazují mladé a silné útočníky, působí nepravděpodobně a čarovně. Za těmito schopnostmi je však zase jen a jen mnoho let tvrdé práce a hluboké pochopení principů fungování lidského těla spojené s pro neznalého člověka nepředstavitelným uvolněním a citlivostí. Věřte tomu nebo ne, ale po deseti patnácti letech cvičení začnete pomalu chápat, že se nejedná o podvod ani o magii. A ačkoli budete takovým dovednostem stále velmi vzdáleni, budete vědět, že je možné jich dosáhnout.
 V klubu SHIN-KYO se snažíme vnímat tai-chi jako komplexní bojové umění, které v sobě zahrnuje účinný systém sebeobrany, cvičení vedoucí k vyváženému posílení různých (často zanedbávaných) svalových skupin, cvičení vedoucí k harmonizaci toků vnitřní energie čchi a v neposlední řadě také cvičení meditativní. Naši instruktoři i ostatní členové pravidelně navštěvují semináře s britským instruktorem Stevem Rowe, který je přímým žákem Ma Lee Yang, pokračovatelky tradice tai-chi rodiny Yang. Steve často říká, že pokud se chceme vážně věnovat bojovému umění, musíme „jíst hořké". Tedy odkrojit sladkou pohádkovou slupku magie a zabrat se naplno do studia svého těla a své mysli. Teprve po mnoha letech marných pokusů, domnělých úspěchů a tvrdých pádů zpět na zem začneme pronikat do toho, co navenek vypadá jako kouzla a čáry, a spatříme, jak velký kus cesty máme ještě před sebou. A právě v této hořkosladké chuti cesty, která nikdy nekonči, najde opravdový bojovník zalíbení.