« Seznam novinek

Bojové umění se dá studovat (rozuměj trénovat) v každém okamžiku, po celý den • rozvíjí tělo, ducha i mysl • je geniálně promyšlený systém rozvoje motoriky člověka v každém věku