Studium AI

Nejzákladnějším konceptem Aikido je zharmonizování se s útočníkem. Prakticky řečeno, Aikidoka (člověk praktikující Aikido) použije sílu útoku proti agresorovi, aby provedl páku, hod nebo kontrolu. Když jej útočník táhne, Aikidoka se pohybuje vpřed ve směru útoku. Když se jej útočník snaží odtlačit, Aikidoka se otáčí pryč ze směru útoku. Tímto způsobem Aikidoka přesměrovává sílu útoku až do chvíle, kdy už pro něj není hrozbou. Tehdy je útočník v oslabené pozici, kde na něj lze snáze aplikovat různé kontroly nebo jej házet.
Oporou pro tento teoretický základ je řada principů a metod, které jsou nezbytné pro pěstování hlubšího porozumění a jsou prostředkem k uplatňování tohoto základního principu.

SHITE a UKE (spolupráce mezi partnery)

První z těchto metod je dodržování správné role obou, SHITE i UKE. V tradičním tréninku Aikido jsou shite a uke tréninkoví partneři, ne protivníci. Spolupracují spolu v páru, což vytváří vhodnou atmosféru pro zkoumání a testování často nebezpečných kontrol a hodů. Takováto vysoká úroveň spolupráce vám pomáhá získat nový náhled na útok – namísto nepřátelské ničivé síly v něm začnete vidět pozitivního zprostředkovatele vaší techniky Aikido. Útok se stává pozitivním prostředkem k dosažení vašich cílů.

Soustředěná síla

Další z používaných metod je „SHUCHU RYOKU“ – soustředěná síla. Jedná se o schopnost soustředit svou sílu do jednoho bodu. Jde o použití síly boků, nohou, kolen, břicha atd. ve vzájemné součinnosti tak, aby se vaše energie soustředila na jeden cíl. Takto generovaná síla je větší než síla jednotlivých svalů. Právě schopnost aikidoky generovat takovou sílu umožňuje menší a slabší osobě použít techniky aikido na větší a silnější protivníky.

Síla Dechu

Síla dechu neboli „KOKYU-RYOKU“ je výsledkem souhry cítění (citlivosti), dýchání a rytmu. To umožňuje aikidokovi přečíst pohyb ukeho a vést ho. K tomu, aby člověk rozvinul sílu dechu, není třeba žádný zvláštní způsob tréninku. Přirozeně ji rozvinete soustavným a pravidelným cvičením.

Zvládnutí rovnováhy

V Aikido Shudokan, může být „KI“ ve slově aikido chápáno jako kombinace správného nastavení těla, středové linie, dechu a umocněné síly soustředěné energie. Ačkoli je mnoho výkladů tohoto složitého konceptu, dalo by se říci, že „aiki“ je „mistrovské zvládnutí rovnováhy“. 

Překlad některých japonských výrazů:

"Ai" - překládáno jako harmonie ale i spolupráce

„Shite“ – aplikující

„Uke“ – spolupracující

„Ki“ –překládáno jako energie

(Přeloženo ze stránek Aikido Shudokan Melbourne  http://www.aikidoshudokan.com.)