Gozo Shioda byl studentem Ó Senseie Ueshiby a průkopníkem Aikido, kterému zasvětil svůj život

Soke Shioda Gozo Sensei se narodil v Shinjuku v Tokiu v roce 1915. Jeho otec, Shioda Seiichi, byl prominentní pediatr a lékařský akademik. Shioda Seiichi pobízel svého syna, aby se věnoval různým formám cvičení. V důsledku toho se Shioda Gozo v mládí věnoval kendo, gymnastice a také judo. V umění judo Soke Shioda Gozo exceloval a dosáhl úrovně třetího danu ještě před dosažením dospělosti.

Zlom v jeho životě přišel ve věku 18 let, když ho jeho otec poslal do Kobukanu studovat pod Ueshiba Senseiem, mužem, o němž se říkalo, že je "neporazitelný". Na své první návštěvě Kobukanu byl Soke Gozo Shioda vyzván Ó Senseiem, aby využil své dovednosti z judo a pokusil se jej hodit. Poté co, skeptický k schopnostem svého protivníka, Shioda Gozo zaútočil, zjistil, že letí vzduchem a padá na zem hlavou napřed, aniž by tušil, jak se tam dostal.

Hned další den, 24. května 1932, se mladý Shioda připojil ke Kobukanu a zahájil svou kariéru v aikido po vedením Ueshiba Senseie. Kobukan opustil v roce 1941, kdy dokončil svá vysokoškolská studia. Příchod druhé světové války znemožnil na několik let jakýkoli další trénink aikido.

Po válce uskutečnil Shioda Gozo svou první veřejnou demonstraci v roce 1954. Před 15 000 diváky získal hlavní cenu za nejlepší ukázku. Rok po této ukázce již vedl své vlastní aikido dojo, Yoshinkan, pojmenované po původním dojo jeho otce.

Soke Shioda Gozo získal svůj devátý dan od Ueshiba Morihei Senseie v roce 1961. Jeho výjimečný přínos k propagaci Aikido a japonských bojových umění obecně byl oceněn čestným udělením desátého danu Mezinárodní federací bojových umění v roce 1984 spolu s titulem Meijin neboli Velmistr.

Aikido Gozo Shiody má pověst silného stylu, který klade důraz na praktickou použitelnost svých technik. V důsledku toho se jej učí příslušnice tokijské ženské policie a také elitní skupina pořádkové policie již po více než 40 let. Název dojo "Yoshinkan" neboli Dům pěstování ducha, se skládá ze tří slov - yo znamená pěstovat nebo podporovat, shin znamená ducha, a kan znamená sál.

Když Soke Shioda Gozo v roce 1994 zemřel, zanechal po sobě organizaci, která se rozšířila po celém Japonsku, Americe, Evropě, Austrálii, Novém Zélandu a jihovýchodní Asii. Soke Shioda Gozo byl přesvědčen, že tichý jazyk Aikido stírá všechny rozdíly mezi národy a kulturami a činí tak mír a harmonickou spoluexistenci realitou, spíše než ideálem. 

(Přeloženo ze stránek Aikido Shudokan Melbourne  http://www.aikidoshudokan.com.)