Seznam všech záznamů z roku 2009

20.08.2009 - Jedlová 2009

Již počtrnácté se Jedlová v Orlických horách stala dějištěm letního soustředění klubu SHIN-KYO. Pětadvacet adeptů bojových umění vyrazilo v sobotu 8. srpna do hor, aby zde strávilo týden tréninkem Aikido, Karate a Shaolin Kempo.

Podobně jako v předchozích letech byl na programu dvoufázový trénink, jehož důležitou součástí byla fyzická příprava. Pro adepty Karate a Shaolin Kempo to byla především cvičení na rozvoj dynamiky pohybu a posílení nohou. Právě na práci nohou je správně prováděná technika postavena a získává odtud svou sílu. Hlavní část tréninku byla zaměřena na rozvoj dovedností a pochopení technik daného bojového umění. U Karate a Shaolin Kempo se pracovalo především na práci boků, která umožňuje promítnutí síly nohou do výsledného úderu nebo krytu. Nechyběly ani formy tzv. stínového boje (kata a sifat) a sebeobranné aplikace. Důležitým bodem lekcí Aikido bylo vychýlení soupeře z rovnováhy, které vede k jeho oslabení. Právě tento princip umožňuje bojovníkovi zvítězit i nad protivníkem, který má výraznou fyzickou převahu. Čas mezi tréninky byl vyplněn jinými sportovními aktivitami, jako jsou fotbal, volejbal nebo lezení na tréninkové horolezecké stěně.

Díky velmi příznivému počasí nebyly problémy s cvičením venku a každý s účastníků si jistě odvezl řadu poznatků a podnětů, na nichž může během nadcházející sezóny pracovat.

20.12.2009 - Dva semináře na závěr roku 2009

Přelom listopadu a prosince přinesl hned dva velké semináře za sebou. Prvním z nich byla víkendová Zimní škola Aikido pod vedením Ondry Musila, vzápětí následovala další akce typická pro toto roční období – seminář Tai Chi Chuan, který měl pod taktovkou Steve Rowe.

Seminář Aikido, který se konal ve dnech 28. a 29. 11. byl tradičně víkendem plným intenzivního tréninku a zajímavých technik. Navíc byly na programu zkoušky na žákovské stupně technické vyspělosti (kyu). Početná výprava SHIN-KYO se vrátila spokojena. Kromě propoceného gi si zúčastnění přivezli do Rychnova i nové barvy svých pásků.

Seminář s instruktory a účastníky z Británie a Dánska navazoval na dlouhou řadu předchozích setkání a pokračoval ve výkladu a osvětlování principů, které se probíraly v červenci na Jizerce. Steve přidal další drobné kousky k pestré mozaice, již umění Tai Chi Chuan představuje. Víkend byl náročný a dvou až čtyřhodinové tréninkové bloky se postaraly o plné hlavy a poznámkové bloky účastníků.