Seznam všech záznamů z roku 2010

01.02.2010 - Čtyři medaile pro Shin-kyo

V sobotu 30. ledna proběhlo v Jablonci nad Nisou první kolo národního poháru v karate a shaolin kempo svazu Shi Kon Budokai ČR. Výsledky turnaje jsou součástí kritérií pro nominaci závodníků do reprezentačního týmu České republiky za svaz Shi Kon Budokai. Také proto na soutěž, navzdory hustému sněžení a komplikacím v dopravě, dorazilo na sto dvacet závodníků. Kromě domácího klubu KABU Jablonec přijeli změřit své síly výpravy například z Prahy, Ústí nad Labem nebo Havířova.

SHIN-KYO vyslalo do soutěžního klání čtyři zástupce, kteří přivezli dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. V kategorii sifat muži obsadili Lukáš Kubový druhé a Karel Hvězda třetí místo. Kamila Mikušová vybojovala třetí místo v kategorii sifat kadetky. Dvojice Mikušová-Hvězda navíc získala druhé místo v kategorii modelové situace.

Výsledky navazují na dlouhou tradici sportovních úspěchů klubu, který měl v minulosti své reprezentanty i na mistrovství Evropy. Pro vychování kvalitních závodníků je důležité udržovat kontakt a vyměňovat si zkušenosti s ostatními oddíly v republice. Trenéři a závodníci SHIN-KYO se pravidelně účastní národních seminářů, které jsou k tomu ideální příležitostí. Již 19.-21. února se koná další z nich. Seminář karate a tai chi chuan, který vede vynikající britský instruktor Steve Rowe.

07.04.2010 - SHIN-KYO po rekonstrukci

O velikonočních prázdninách prošla tělocvična rychnovského klubu SHIN-KYO výraznou změnou. Jelikož stará betonová podlaha s kobercem nebyla příliš vhodná pro trénink bojových umění, získalo dojo klubu podlahu novou. Ta je nejen tepelně izolovaná, ale také odpružená, a tudíž daleko vhodnější pro sportovní trénink.

S rekonstrukcí bylo spojeno velké množství práce všeho druhu od stěhování zařízení přes vlastní konstrukční práce až po závěrečný úklid. Členové klubu a rodiče některých z nich však k věci přistoupili s nadšením a neváhali strávit velikonoční svátky prací na nové tváři tělocvičny. Již ve středu 7. dubna bylo dojo opět plně funkční a proběhl zde první trénink na novém povrchu. Děkujeme všem, kteří alespoň na pár hodin přiložili ruku k dílu a zvláště pak zúčastněným rodičům.

Touto cestou chceme poděkovat také firmě IndiGO group s.r.o. a řadě dalších firem a jednotlivců za štědrou finanční podporu, která celou rekonstrukci umožnila. Věříme, že jejich příspěvky budou zúročeny v lepších podmínkách pro trénink bojových umění v Rychnově a ve sportovních úspěších našich členů.

15.08.2010 - Jedlová 2010

Ve dnech 7. - 14. srpna 2010 proběhlo na Jedlové v Orlických horách tradiční letní soustředění klubu SHIN-KYO. V pořadí již patnáctá „Jedlová“ přinesla osmnáct hodin intenzivního tréninku, který kombinoval jak fyzickou tak technickou přípravu. Většinu třiadvacetičlenného týmu účastníků tvořili adepti karate žákovských a dorosteneckých věkových kategorií. Zastoupeno bylo však i aikido a shaolin kempo. Co se týče karate, bylo soustředění pojato jako příprava na soutěže. Pracovalo se na sportovním zápase kumite a na sestavách kata. K tomu vede ovšem cesta pouze přes základní principy. Hlavním tématem celého týdne bylo promítnutí síly nohou do technik a správné postavení těla. Při přípravě na zápas byl důraz kladen také na pohyb v zápasovém postoji a strategie využití slabin soupeře. Letošní Jedlová byla výjimečná aktivním přístupem všech účastníkům a jejich tvrdou prací, kterou trenér Martin Pohl ocenil jako jedno z nejlepších soustředění vůbec.

Trénink však nebyl jedinou náplní soustředění. Od postojů a technik odpoutalo naši pozornost například sjíždění sjezdovky na terénních tříkolkách a koloběžkách nebo táborák.

19.10.2010 - Národní seminář v Rychnově 9.-10. 10.

SHIN-KYO hostilo ve dnech 9. a 10. října víkendový seminář bojových umění aikido, karate, shaolin kempo a tai chi chuan. Na šedesát účastníků různých věkových kategorií tak vystavilo zatěžkávací zkoušce tělocvičnu klubu, která v nedávné době prošla rekonstrukcí.

Lektorem semináře byl Ondřej Musil z Jablonce nad Nisou. Jeho jméno, které je ve světě bojových umění dobře známé, přilákalo do Rychnova zájemce i z poměrně vzdálených míst, jako jsou Litoměřice nebo Železný Brod. Nikdo z nich však dlouhé cesty nelitoval. Na každé z bojových umění připadly tři tréninky, jejichž náplň byla zvolena tak, aby přinesly něco nového všem, od začátečníkům až po instruktory jednotlivých klubů. Čas určený pro tai chi byl věnován práci na zpřesnění první části tzv. Dlouhé formy Yang Cheng Fu. Tréninky shaolin kempo a karate byly společné, takže adepti těchto dvou umění měli příležitost zacvičit si s někým, kdo se věnuje odlišnému stylu, což je zkušenost k nezaplacení a každý, kdo bere své bojové umění vážně, by si jí měl projít. Konečně aikido mělo na programu jednak volné sebeobranné techniky včetně obrany proti dvěma útočníkům, jednak techniky předepsané ke zkouškám. Procvičení těch posledně jmenovaných zúročili někteří aikidisté při nedělních zkouškách, takže si z Rychnova kromě cenných poznatků odvezli také nové pásky. Kromě toho všeho je důležitou součástí podobných setkání i možnost podělit se o své tréninkové zkušenosti s ostatními. To je často nejlepším zdrojem inspirace a motivace pro další práci. 

Rychnovským víkendem ovšem letošní program nekončí. Svaz Shi Kon Budokai má do Vánoc v kalendáři ještě Zimní školu aikido – intenzivní dvoudenní seminář věnovaný čistě tomuto bojovému umění – a dále tradiční prosincový seminář tai chi a karate, který vede britský instruktor Steve Rowe.