Seznam všech záznamů z roku 2017

29.01.2017 - Generální úklid č. 1 za námi

Včera proběhl první generální úklid letošního roku. Přišlo 24 členů z různých věkových i tréninkových skupin. Jejich pracovní nasazení bylo ďábelské, takže jsme stihli obě haly, šatny a vše ostatní vycídit už do oběda. Díky všem, kteří se zúčastnili, skvělá práce!

Kalendář akcí na rok 2017 včetně termínů dalších úklidů zveřejníme již brzy. 

29.01.2017 - Víkendy v SHIN-KYO v roce 2017

Ani v letošním roce se činnost našeho klubu neomezí pouze na pravidelné tréninky. Podobně jako vloni budeme i letos pořádat čtyři víkendy pro naše členy i širokou veřejnost. První z těchto Víkendovek v SHIN-KYO proběhne v sobotu 18. února od 14:00. Její název bude DĚTI I RODIČE V POHYBU II. Účastníci si protáhnou tělo, vyzkouší svoji sílu, obratnost a otestují fyzickou kondici během veselého lumpačení a sportovních her. Poté bude pro děti připraven zábavný program a pro rodiče beseda na téma 10 MINUT POHYBU S DĚTMI PRO ZDRAVÍ KAŽDÝ DEN. Téma besedy bude volně navazovat na předvánoční povídání o správném držení těla a o tom, jak doma podporovat správné pohybové návyky dětí.

19.02.2017 - Děti i rodiče v pohybu – aktivní soboty v SHIN-KYO

V roce 2017 navazujeme na tradici víkendů v SHIN-KYO, i letos budou celkem čtyři. První akce s názvem Děti i rodiče v pohybu proběhla v sobotu 18. února od 14 do 18 hodin. Rodiče, kteří při trénincích dětí obyčejně vystupují jen v roli diváků, se tentokrát oblékli do sportovního a vyrazili spolu se svými ratolestmi na tatami. A nejen oni, dorazily i rodiny, které zatím v našem klubu netrénují.

Cvičení probíhalo střídavě v dojo a v rozcvičovně, jejichž kapacita tak akorát stačila pobrat více než padesátku účastníků. Začalo se rozcvičkou s opičkou, jednak proto, že takt skutečně udávala opička oblečená v karatistickém gi, jednak proto, že všichni příchozí dostali hned u dveří na rozehřátí panáka džusu. Po rozcvičce následovala řada různých skopičin a lumpáren, při kterých chvílemi rodiče trénovali děti a chvílemi děti trénovaly své rodiče. Střídala se cvičení dynamická, protahovací, všelijaké vylomeniny, při kterých si přítomní otestovali svou obratnost a pružnost. Nebáli jsme se zabrousit ani do bojového umění, došlo na trénink pádů a boxování do pytlů, při kterém v sobě někteří tatínci i maminky probudili bojového ducha a ukázali, co v nich vězí. Pohár slíbený za roztržení pytle, ale nezískal nikdo, tak snad příště…

Poslední hodinka byla věnována besedě s rodiči na téma pravidelné pohybové aktivity pro děti i dospělé a její důležitosti. Pro děti bylo mezitím připraveno provazochodectví, opičí dráhy, hry a soutěže.

Tuto a další akce nám umožňuje kromě našeho nadšení pořádat také finanční podpora města Rychnov nad Kněžnou, Královéhradeckého kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

19.02.2017 - Seminář Shi Kon ve Strakonicích

Ve dnech 25. a 26. února 2017 proběhne ve Strakonicích první letošní národní seminář svazu Shi Kon Budokai ČR. Na programu je pět a půl hodiny tréninku aikido a pět a půl hodiny tréninku tai chi chuan. Za cenu 250 Kč to dělá necelých 25 korun za hodinu tréninku pod vedením Ondry Musila, učitele s vazbami na samotné špičky současného bojového umění. Taková nabídka se prostě nedá odmítnout. 

04.03.2017 - Národní seminář Strakonice

Poslední únorový víkend roku 2017 strávila sedmice členů našeho klubu ve Strakonicích. Konal se zde letošní první národní seminář svazu Shi Kon Budokai. Na programu bylo aikido a tai chi chuan a pod vedením Ondry Musila a Terezy Musilové zde proběhlo celkem devět hodin prvotřídního tréninku. 

Lekce Tai Chi Chuan byly věnovány chi kungovým cvičením a první části dlouhé formy. Účastníci se různily svými zkušenostmi od začátečníků až po dlouholeté pravidelné cvičence, takže lektoři neměli snadný úkol, zhostili se ho však bravurně. Jak začátečníci, tak pokročilí si odvezli nové informace a korekce pro svůj další trénink. Při tom všem zbyl čas i na tui shou (anglicky "pushing hands"). V neděli si pak pokročilejší účastníci prošli sekci kopů z druhé části dlouhé formy.

Pro aikido byl připraven pestrý koktejl, ve kterém nechyběl kihon, zkouškové techniky, cvičení s dřevěným mečem bokken a dřevěným nožem tanto. Seminář uzavřely zkoušky na stupně kyu v aikido, ve kterých jsme měli tři zástupce, Jirku Šedu, Jardu Brandejse a Rosťu Majera. Všichni úspěšně reprezentovali náš klub a zkoušky složili.   

Další semináře na sebe nenechají dlouho čekat. Už 25.-26. března nás čeká seminář aikido v Jablonci nad Nisou. 

04.03.2017 - Víkend v SHIN-KYO II - Veřejné tréninky

Zapište si do kalendáře, že pro vás chystáme druhou letošní víkendovku! Proběhne v sobotu 1. dubna od 14 hodin

Tentokrát se bude jednat o krátké dvacetiminutové veřejné tréninky, které budou začínat v každou celou hodinu. V rámci těchto tréninků si kdokoli, kdo přijde, postupně bude moci vyzkoušet na vlastní kůži, jak trénuje sportovní přípravka, kondiční box, karate, kondiční cvičení a aikido. 

Pro děti, nesportovce a unavené sportovce bude navíc připravena výroba placek, jak klubových s naším logem, tak osobních. 

05.04.2017 - Noc s knížkou a Andersenem v dojo

Poslední březnový večer v tělocvičně karate nebyl tentokrát spojený jen s tréninky, ale hlavně s celorepublikovou akcí - Noc s Andersenem. V SHIN-KYO v Rychnově nad Kněžnou probíhala poprvé a věříme, že v dalších letech se stane tradicí.

V posledních letech narůstá zájem nejmenších o sportovní přípravku i karate a díky pestré nabídce aktivit klubu se členy stávají celé rodiny. A v každé rodině by se přece mělo číst. A všichni. Děti se učí především příkladem. 

V pátek 31. 3.  se nakonec sešlo 38 dětí a mládežníků v rozpětí od 4 do 17 let. Seznámili se s postavičkami Čtyřlístku a jejich náladami, sestavovali komiks podle četby, luštili a samozřejmě i sportovali. U Piňdi skákali přes svihadlo a sprintovali, u  Fifi hledali rozdíly a uklízeli, Myšpulín zkoušel jejich dovednosti ve skládání a Bobík jestli umí zpívat jako on a chodit bosi po ježcích. 
Nakonec si vyzkoušeli, jaké to je komiks vymyslet. Téma bylo jasné - Čtyřlístek začíná s karate.
Večer i noc se moc vydařily a už se všichni těšíme na příští rok.

A vzkaz všem nocležníkům na závěr: "Byli jste super parta :-)"

Martina

08.04.2017 - SHIN-KYO na Otevírání cyklosezóny v Kostelci nad Orlicí

SHIN-KYO bude v sobotu 29. dubna součástí doprovodného programu akce XII. Otevírání cyklosezóny na softballovém hřišti v Kostelci nad Orlicí. Uvidíte ukázky bojových umění a budete si moci otestovat své držení těla, fyzickou kondici a vyváženost svalových skupin. 

20.05.2017 - Proti šikaně ve školách...

Bojové umění nás učí respektu a komunikaci. Svoje dovednosti si potřebujeme otestovat při cvičení s partnerem a to vyžaduje spolupráci a ohleduplnost k možnostem a omezením našeho "protivníka", jinak to skončí zraněním. Proto jsou v opravdovém bojovém umění věci jako šikana vyloučeny.

Naši aikidisté si řekli, proč by tento přístup nemohl pomoci v boji se šikanou a dalšími patologickými jevy i ve školách a školkách. A hned se vydali o vyzkoušet. Martin Pohl, Michal Kroulík a Rosťa Majer vyrazili do MŠ Sluníčko ve Skuhrově nad Bělou, kde si s dětmi povídali, hráli a cvičili. Ukázali jim něco z aikida a povídali si s nimi o tom, že zdravá soutěživost a snaha překonat ostatní jsou přirozené a potřebné, ale vždy je nutno brát ohledy a dodržovat určitá pravidla. Třeba jako ta naše: 

1) Trénuj každý den.
2) Nikdy na nikoho neútoč.
3) Sněz všechnu svoji zeleninu.
4) Poslouchej rodiče, učitele a trenéry.

Úspěch, který dopoledne s našimi bojovníky sklidilo u dětí i jejich učitelů vedla k tomu, že nyní plánujeme, nabídnout podobný program dalším školkám a školám na Rychnovsku.

17.06.2017 - Hostili jsme národní seminář

O prvním červnovém víkendu hostil náš klub národní seminář aikido a karate, který proběhl pod hlavičkou svazu Shikon Budokai ČR. Akce do Rychnova přilákala bezmála čtyřicet bojovníků, kteří zde čerpali informace a podněty pro svůj trénink od učitele světového formátu Ondry Musila. Ten se nedlouho před seminářem vrátil ze své cesty do Asie, při které se osobně setkal s legendami bojového umění aikido. 

V rámci semináře proběhly dva intenzivní čtyřhodinové tréninky aikido, jeden v sobotu a druhý v neděli. Procvičovaly se základní techniky a techniky s dřevěným mečem bokken. Dále byly probírány výukové zkouškové techniky, došlo však i na techniky sebeobranné. Po nedělním tréninku následovaly zkoušky, u kterých uspěli i tři z našich adeptů, jmenovitě Rosťa Majer, Joska Hovad a Jirka Šeda. V sobotu navíc proběhl trénink karate zaměřený na kata stylu Wado Ryu. Při tomto tréninku jsme stihli projít formy systému až po 1. dan. Sobotní večer bys zpestřen přednáškou o historii aikido, po které následovala volná zábava v naší klubovně. 

Národní seminář se na půdu SHIN-KYO vrátí velmi brzy, již začátkem října. Věříme, že bude stejně úspěšný, jako ten červnový. 

    

18.06.2017 - Ukázky Bílý Újezd

V sobotu 17. června se SHIN-KYO předvedlo na slavnostech obce Bílý Újezd. Jedenáctičlenná výprava klubu zde vystoupola s krátkou ukázkou bojových umění karate, aikido a tréninku kondičního boxu. Z karate byly k vidění kata a modelové situace. Kondiční box předvedl práci do vzduchu a do lap. Z aikido mohli diváci vidět sebeobranné techniky proti útokům holýma rukama a tyčí jo. I přes nepřízeň počasí ukázkám přihlíželo početné obecenstvo. O úspěchu vystoupení svědčí to, že někteří z mladších diváků si po skončení ukázek přišli pro autogramy účinkujících.  

    

23.07.2017 - Jizerka 2017

Třetí červencový týden patří tradičně mezinárodnímu semináři bojových umění na Jizerce. SHIN-KYO ani letos nechybělo. Do Jizerských hor vyrazila z Rychnova třináctičlenná výprava.

Na programu bylo dvanáct lekcí tai chi chuan a dvanáct lekcí aikido. Oba styly probíhaly pod vedením instruktorů světového formátu. Tai chi vyučovali podobně jako v mnoha předchozích letech Steve Rowe a Martin Gatter z Anglie. Pozornost byla věnována základním principům, jejich zapojení do sólo forem a testování jich zvládnutí při práci ve dvojici. Aikido vedl Robert Mustard, který na Jizerku dorazil letos podruhé z kanadského Vancouveru, nositel 8. danu se rovněž podělil o své hluboké znalosti základních principů. Účastníci tréninků obou stylů tak měli skvělou příležitost sledovat, jak se základní principy odlišně vyhlížejících bojových stylů až překvapivě scházejí. 

Seminář vyvrcholil čtvrteční show, které se zúčastnil i předseda České unie bojových umění Slavomír Svoboda. Večer natáčela Česká televize a bylo opravdu co natáčet. Proběhly ukázky aikido jednotlivých českých klubů včetně SHIN-KYO. Dále byla k vidění společná ukázka tai chi českých adeptů a předvedli se i zahraniční hosté. Ukázková část vyvrcholila prezentací aikido ve skutečně mistrovském podání. Nejprve vystoupil Ondra Musil, po kterém následovala ukázka Roberta Mustarda. Na správném galavečeru by nemělo chybět nějaké to překvapení. A skutečně nechybělo. Steve Rowe přijal z rukou předsedy České unie bojových umění 9. dan. 

21.10.2017 - Jedlová 2017

Ve dnech 5. - 12. 8. 2017 proběhl další ročník klubového soustředění na Jedlové. Zúčastnila se rekordní šedesátka členů a trénovalo se karate, aikido a kondiční box. Kromě tréninku tu byly i soutěže družstev, koupání a lezení na lezecké stěně. Cvičenci kondičního tréninku podnikli výpravu na Velkou Deštnou. 

V pátek mohli účastníci zúročit své týdenní snažení u zkoušek v karate, a mnozí tak učinili. Následovalo grilování za účasti rodičů a kamarádů účastníků. Zahrál nám k tomu Sbor z hor. Tradičně proběhlo také vyhlášení vítězů týmové soutěže a byl předán pohár pro bojovníka roku. 

Bojovníkem roku se stal ONDRA DOSTÁL.

Týmovou soutěž vyhráli Melounci ve složení: DENISA MILICHOVSKÁ (kapitánka), ADÉLA ČAPKOVÁ, KAROLÍNA HOVORKOVÁ, ONDRA DOSTÁL, NATÁLIE CENSOVÁ, ANDREA HOLCOVÁ, VIKTOR BRANDEJS, ANEŽKA BENOVÁ, NATÁLIE LORBEROVÁ. 

21.10.2017 - Den zdraví - 2. ročník

V pondělí 11. září proběhl v našem dojo druhý ročník v loňském roce velmi úspěšného DNE ZDRAVÍ. Návštěvníci si opět mohli otestovat svou pružnost a ohebnost. Vyzkoušeli si, v jak velkém souladu nebo nesouladu jsou jejich svalové skupiny a dostali individuální návody, jak na harmonii svých svalových skupin pracovat pomocí jednoduchých cvičení. 

Součástí akce byla beseda s rodiči na téma přirozeného fyzického a psychického vývoje dětí a způsobů, jak pro něj vytvořit vhodné podmínky. 

Byla tu výstava knih, cvičení na podporu spolupráce obou hemisfér. Kromě toho nám Martina řekla, jak se sama léčí doma, neboli o etikoterapii, Martin mluvil o zdravé chůzi pro celoživotní zdraví, Rosťa nabídl tak trochu jiný pohled na stravování. Došlo i na sdílení cestovatelských zkušeností některých našich dobrodružných členů z Thajska. 

21.10.2017 - Seminář TAI CHI CHUAN - Jablonec nad Nisou

Ve dnech 22. až 24. září se v Jablonci nad Nisou konal seminář TAI CHI CHUAN, který tradičně vedl britský instruktor Steve Rowe. Výprava z našeho klubu se zúčastnila také. Pracovalo se na základních principech. Tyto principy jsme se pak snažili aplikovat ve stoji a při chůzi. V další fázi jsme je promítali do cvičení chi kung a do dlouhé formy. Kromě toho jsme pracovali na citlivosti a vnímavosti při práci s partnerem. 

21.10.2017 - Národní seminář Shi Kon v Rychnově

O víkendu 7. a 8. října jsme pořádali národní seminář aikido a karate. Tréninky vedl Ondra Musil, za jehož informacemi a zkušenosti se do Rychnova sjeli účastníci z různých koutů republiky. Aikido se cvičilo sólo, ve dvojici i s dřevěnými meči bokken. V karate se pracovalo na kata Kushanku, která je jedním ze základních kamenů systému Wado-Ryu. 

Seminář měl neobvyklý večerní program. Večírek zorganizovali nejen členové našeho klubu, ale občerstvení pomohli zajistit i někteří přespolní. Hlavním překvapením večírku byla jam session, při které si na své zbrusu nové banjo zahrál i Ondra sensei. 

21.10.2017 - Zimní škola AIKIDO

Ve dnech 3. až 5. listopadu proběhne v Jablonci nad Nisou tradiční ZIMNÍ ŠKOLA AIKIDO. Tentokrát se však bude jednat naprosto výjimečný seminář. Hlavními hvězdami budou Robert Mustard z Kanady (8. dan) a Joe Thambu z Austrálie (8. dan). Dále zde budou Ramlan Ortega z Malajsie (5.dan)Mark Hadiarja z Indonésie (5. dan) a Pawel Felisiak z Polska (5. dan). Taková koncentrace senseiů na jednom semináři je něco neslýchaného a dochází k ní při příležitosti kulatých narozenin Ondry Musila. Kromě českých bojovníků jsou hlášeni účastníci z Polska, Německa a Ukrajiny. 

Naši aikidisté si takovou neopakovatelnou příležitost samozřejmě nenechají ujít. O tom, jaké to bylo, Vás budeme informovat. 

22.10.2017 - Pojďme spolu sportovat - Týden vzdělávání dospělých

SHIN-KYO se letos zapojí do celostátní akce Týden vzdělávání dospělých!

Ve čtvrtek 9. 11. od 18  hodin a v pátek 10. 11. od 10 hodin si můžete zdarma přijít vyzkoušet základní sebeobranné prvky, objevovat souvislosti mezi fyzickou kondicí a zvládáním běžných životních situací. Také můžete získat individiální tipy pro vhodná kondiční cvičení.