Seznam všech záznamů z roku 2012

01.01.2012 - Vánoční seminář karate a shaolin kung fu 28.-29. 12.

Klub SHIN-KYO nezahálel ani o vánočních prázdninách. Ve dnech 28. a 29. prosince proběhl v dojo na rychnovském Trávníku intenzivní seminář bojových umění karate a shaolin kung fu. Celkem osm hodin tréninku tu čekalo ty, kteří se rozhodli věnovat čas mezi svátky cvičení.

Hlavním tématem celé dvoudenní akce byly základní principy nastavení těla, které jsou společné pro obě zmíněná bojová umění. Právě správné postavení těla je zásadní pro silnou a rychlou techniku, jelikož umožňuje generování síly a její ideální přenos do výsledného úderu nebo kopu. První tréninky byly věnovány výkladu těchto principů a jejich aplikaci v několika málo základních technikách. V dalším průběhu semináře byly principy postupně zapojovány do složitějších kombinací technik a nakonec do forem, jako jsou kata a sifat. Kromě toho všeho byl jeden trénink věnován kopům. Vedle těch základních došlo i na složitější kopy z otočky nebo ve výskoku.

Podobně jako v případě jiných seminářů šlo i tentokrát hlavně o předání informací a návodů k dalšímu osobnímu tréninku. Tento technicky zaměřený seminář na poměrně pokročilé téma předcházel zkouškám na vyšší technické stupně v karate, které mají proběhnout koncem ledna. Adepti tedy budou mít ještě celý měsíc na to, aby získané informace co nejlépe zapojili do svého cvičení.

18.01.2012 - Nábor AIKIDO, KUNG FU a SEBEOBRANA

Od ledna 2012 probíhá nábor nových členů na bojová umění aikido, shaolin kung fu a kurz sebeobrany, který rozšíří stávající nabídku klubu. Nová položka na tréninkovém rozvrhu poběží pod vedením trenérů, kteří mají dlouholeté zkušenosti z několika bojových umění. Náplní kurzu bude výběr z technik aikido, karate, kung fu a tai chi chuan. Společným jmenovatelem probíraných technik by měla být jejich účinnost a použitelnost v reálné sebeobraně proti nejčastějším druhům „pouličních“ útoků. Těžiště kurzu bude spočívat v práci ve dvojicích tak, aby všichni účastníci získali představu o tom, jak takový přicházející útok vypadá, a aby si co nejlépe nacvičili a zautomatizovali sebeobranné reakce. Pouze takto zafixované techniky je totiž člověk v případě skutečného ohrožení schopen účinně použít. Otevření nového kurzu je odpovědí na poptávku veřejnosti, která v předchozích letech vytrvale vzrůstala.

18.01.2012 - Národní seminář Litoměřice 16. a 17. 6. 2012

Ve dnech 16. a 17. června hostil litoměřický klub Isshinkan národní seminář svazu Shi Kon Budokai. Na programu byla bojová umění aikido, karate a shaolin kung fu. Všechny tréninky měl pod svou taktovkou jablonecký sensei Ondřej Musil, který je nositelem vysokých mistrovských stupňů v řadě bojových umění a má dlouholeté zkušenosti s jejich tréninkem, a to jak v tradičním, tak i sportovním pojetí.

Rychnovské SHIN-KYO vyslalo do Litoměřic desetičlennou výpravu, která zde měla sbírat nové podněty ke svému tréninku a vyzkoušet si cvičení s kolegy z ostatních oddílů. Do Litoměřic zavítali kromě domácích také bojovníci z Jablonce nad Nisou, Železného Brodu, Prahy nebo Strakonic, takže o nové zkušenosti nebyla nouze. Tři dvouhodinové tréninky aikido byly nabity elegantními technikami proti úderům, úchopům, škrcení a také útokům tyčí. Společné tréninky shaolin kung fu a karate přinesly plejádu základních technik rukou a nohou a jejich kombinací. Velká pozornost byla věnována cvičení modelových sebeobranných situací ve dvojicích. V každém tréninku došlo i na tzv. stínový boj, který se v kung fu nazývá sifat, v karate pak kata. Méně obvyklou položkou nedělního tréninku byl nácvik obrany proti útoku nožem. Všechny tréninky byly proloženy výkladem o historii a tradicích bojových umění. Na konci semináře se pak naskytla příležitost všem, kteří se chtěli ucházet o další stupeň technické vyspělosti a tedy o novou barvu svého pásu. Zkoušky na žákovské stupně proběhly v kung fu a aikido. V obou kategoriích mělo SHIN-KYO své úspěšné zástupce. Kamila Mikušová se stala novou držitelkou 3. kyu v shaolin kung fu, Martin Stejskal získal 5. kyu v aikido.

Litoměřická akce otevřela letošní seminářové léto. Ve třetím červencovém týdnu vyrazí rychnovská výprava na Jizerku na již tradiční mezinárodní seminář s lektory z Velké Británie a Dánska. O třetím srpnovém týdnu bude pro změnu Jedlová v Orlických horách dějištěm klubového soustředění SHIN-KYO. I v prázdninových měsících je tedy na co se těšit. 

20.07.2012 - Rekonstrukce dojo - léto 2012

O letních prázdninách sice neběží pravidelné tréninky bojových umění, ale to ještě neznamená, že členové klubu zahálejí. Od počátku července probíhají v našem dojo rekonstrukční práce, které zahrnují například opravu obložení stěn, tak aby lépe vyhovovalo nedávno nainstalovanému novému topení.  Kromě toho dochází i k vylepšením a úpravám, které v nové sezóně umožní lepší využití některých tréninkových pomůcek a přinesou také možnost nových způsobů tréninku. Do nové sezóny je tedy, na co se těšit, a vstup do dojo po prázdninách přinese nejedno překvapení. 

20.07.2012 - Jizerka 14. - 21. 7 2012

Tělocvična rychnovského SHIN-KYO prochází o letních prázdninách rekonstrukcí. To však členům klubu nebrání v jejich tréninku, neboť letní měsíce jsou tradičně obdobím různých soustředění a seminářů. Jedním z nich byla i letní škola bojových umění, která se konala ve dnech 14. - 21. července v samém srdci Jizerských hor.  Osada Jizerka hostila tuto akci již pojednadvacáté a i tentokrát zde SHIN-KYO mělo své zástupce. Na týdenní seminář aikido a tai chi chuan vyrazila z Rychnova desetičlenná výprava, která se zde připojila k několika desítkám dalších účastníků z různých části České republiky, ale také z Dánska a Velké Británie. Tréninky aikido měl ve své režii brilantní instruktor Ondřej Musil, kterému sekundovala vycházející hvězda českého aikido Petr Novák. Tai chi probíhalo pod britským vedením, Steve Rowe se svého úkolu zhostil s obvyklou precizností a přichystal deset tréninků nabitých informacemi a podněty pro další cvičení, takže do jeho dalšího příjezdu mají čeští adepti tai chi i jejich instruktoři rozhodně na čem pracovat. Zlatým hřebem programu byly páteční zkoušky na mistrovské technické stupně v aikido, při nichž bylo možné sledovat pětici uchazečů s jejich mistrovsky vybroušenými technikami sebeobrany proti útokům holou rukou, nožem a tyčí. Úroveň uchazečů prokázalo nejen cvičení předepsaných zkouškových technik, ale také jejich dobré výkony v improvizační části zkoušky, kdy museli reagovat na předem nedomluvené útoky. Druhý prázdninový měsíc přinese rovněž příležitost k intenzivnímu tréninku. V neděli 12. srpna vyráží SHIN-KYO na klubové soustředění na Jedlové, kde bude na programu aikido, karate a shaolin kung fu.  

31.08.2012 - Nábor nových členů

Od 12. září vyhlašuje SHIN-KYO nábor nových členů

na bojová umění aikido, karate, shaolin kung fu a tai chi chuan. Cvičí se ve specializované tělocvičně v jejímž vybavení nechybí pytle, lapy, tatami, makiwary atd. Kromě pravidelných tréninků vyrážejí členové klubu na celostátní i mezinárodní semináře a soutěže. Chcete-li se stát součástí toho všeho, neváhejte se k nám přidat. Přijďte na trénink, ať už rovnou cvičit nebo nejprve jen jako diváci. Jak si ze široké nabídky vybrat?


Aikido sice vzniklo až na počátku 20. století, ale jeho kořeny jsou daleko hlubší. Jeho zakladatel Morihei Ueshiba využil svých mistrovských dovedností z ju jutsu a vytvořil systém sebeobrany, který využívá úhyby, páky a hody k přesměrování soupeřova útoku, jeho vyvedení z rovnováhy a kontrole. Kromě obrany proti úderům, úchopům či škrcení je aikido dobře použitelné také pro obranu proti noži, holi nebo meči. Cvičení s těmito zbraněmi je běžnou součástí tréninku pokročilejších adeptů. V závěru obranné techniky může být útočník kontrolován pomocí páky, aniž by byl zraněn. Díky tomu je aikido součástí výcviku policejních a vojenských jednotek po celém světě. K jeho propagaci do značné míry přispěl také holywoodský herec Steven Seagal, který jej ve svých filmech často používá.

Množství soutěží, které se po celém světě každoročně konají pod hlavičkou hned několika mezinárodních asociací, svědčí o vysoké oblibě a prestiži sportovního karate. Ve svých počátcích však karate nebylo sportem, nýbrž prostředkem k sebeobraně. Toto bojové umění vzniklo na ostrově Okinawa v době japonské nadvlády. Japonští samurajové byli k okinawanům často velmi krutí. Vzhledem k zákazu nošení zbraní se museli obyvatelé ostrova pokusit bránit proti samurajským mečům holýma rukama. Ač se to může zdát neuvěřitelné, podařilo se jim to. Vzniklo tak karate – bojové umění, které pracuje s kryty, údery a kopy. Skuteční mistři tohoto umění však neblokují soupeřovy údery silou. V karate jde ve skutečnosti o umění vyvést soupeře z rovnováhy a využít sílu, kterou do útoku vložil, proti němu. Díky tomu se pak může člověk bez problémů ubránit i proti daleko většímu a silnějšímu nebo dokonce ozbrojenému útočníkovi.

Jedním ze dvou čínských stylů, které se v SHIN-KYO praktikují, je kung fu pocházející z legendárního kláštera Shaolin. Za zdmi kláštera byly vycvičeny celé generace špičkových bojovníků, kteří svými schopnostmi vzbuzovali obdiv po celé Číně i daleko za jejími hranicemi. Jejich schopnosti a síla, kterou představovali, jim však často působila potíže, jelikož vzbuzovala obavy nejednoho panovníka. Na první pohled je shaolinské kung fu podobné okinawskému karate. I zde se používají kryty, údery a kopy. Ve srovnání s karate se však kung fu zaměřuje více na kopy. Častěji se zde cvičí i techniky tzv. zvířecích rukou, tygří tlapa, dračí spár a podobně. Shaolin kung fu nabízí oproti současnému karate pestřejší paletu technik, které navazuje do delších sekvencí a pracuje na jejich plynulosti.

Tai chi chuan je čínské bojové umění, jehož popularita v posledních letech strmě stoupá. Ačkoli se často prezentuje spíše jako relaxační a meditační cvičení, vzešlo ze sebeobrany a navzdory pomalému provádění technik v sobě ukrývá dokonale propracovaný bojový systém. Tai chi patří mezi tzv. vnitřní styly, u nichž je hlavní pozornost věnována vnitřním principům generování síly a jejího přenosu tělem. Cvičení se provádí velmi pomalu a adept se snaží o co nejpreciznější provedení se zapojením všech vnitřních principů. Filozofie tai chi spočívá v uvolnění a rozvoji citlivosti. Takový trénink pak umožní člověku přirozeně reagovat na útok, najít soupeřův slabý bod, vyvést jej z rovnováhy a zneškodnit bez použití hrubé síly. Za zmínku také stojí fakt, že cvičení tai chi je uspořádáno a vyladěno tak, aby posilovalo a harmonizovalo toky životní energie v těle v souladu s tradiční čínskou medicínou.

11.09.2012 - Nábor nových členů od 12. září

Od středy 12. září pořádáme nábor nových členů. Přijďte si vyzkoušet trénink bojového umění, které vás zajímá. Potřebujete jenom triko, tepláky a chuť cvičit. Ve středu jsou následující tréninky: karate 17:15-18:30, aikido 18:30-19:30, shaolin kung fu 19:30-20:30. Ve čtvrtek je trénink taichi chuan 19:30-21:00. Neváhejte začít cvičit, ať vám zbytečně neujede vlak!